10 Essentiële vaardigheden voor klantenservicemedewerkers

Klantenservice van wereldklasse gaat verder dan uw vermogen om briljante basics te doen, dat wil zeggen, wat de klant nodig heeft, maar het moet deze verwachtingen overtreffen. In deze tijd van overweldigende complexiteit in termen van goed geïnformeerde klanten die weten wat ze willen en wat ze kunnen verwachten, kunnen bedrijven het niet langer veroorloven klantenservicemedewerkers te hebben die niet zelfgemotiveerd zijn en die niet weten wat ze doen. Ik zeg dit omdat een persoon niet kan geven wat ze niet hebben. De service die u uw klanten biedt, is een weerspiegeling van wie u bent. Een service die ook niet mag ontbreken is om klantenservice telefoonnummer op te zoeken.

Ik heb tien kwaliteiten geïdentificeerd van uitzonderlijke klantenservice mensen die zullen winnen met klanten.

1. Als u een uitzonderlijke klantenservicemedewerker wilt worden, moet u een aantrekkelijk, vriendelijk en in het algemeen aangenaam karakter hebben.

2. Mensen die zelfvertrouwen uitstralen, zullen ook dat vertrouwen geven. Een klant zal weggaan met de verzekering dat er iets zal worden gedaan aan hun probleem.

3. Het vermogen om buiten de kaders te denken is een zeldzame eigenschap. Wanneer ze geconfronteerd worden met een moeilijke situatie, beperken mensen die buiten de kaders denken zichzelf en hun opties niet omdat ze zich realiseren dat ze gemachtigd zijn om het juiste te doen voor de klant. Mogelijk moet u ter plekke een beslissing nemen zonder dat iemand u adviseert of u toestemming verleent.

4. Eerlijkheid is echt het beste beleid. Sommige mensen in een poging om een ​​boze klant te sussen, zullen beloven dat dingen van klanten nooit zullen gebeuren, gewoon om de klant van hun rug te krijgen. Ik moedig je aan om eerlijkheid en waarachtigheid te cultiveren in al je handelingen en niet alleen op het werk. Ik garandeer dat je een gelukkig persoon bent en dat je gelukkiger klanten zult hebben.

5. Je moet een goede communicator zijn die actief luistert en eerst probeert te begrijpen voordat hij actie onderneemt. Actief luisteren gaat vooraf aan goede besluitvorming.

6. Uitzonderlijke dienstverleners bouwen positieve relaties op voor winstgevendheid op lange termijn door in te spelen op de behoeften van de klant.

7. Ze behandelen klachten van klanten tot hun tevredenheid en vragen de klant of ze tevreden zijn met de hulp die ze hebben gekregen.

8. Klantenservice mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen en gewone alledaagse taken op een buitengewone manier uitvoeren. hun creativiteit op de juiste manier toepassen. Ze moeten een positieve, medelevende, zorgzame en behulpzame houding behouden.

9. Deze personen begrijpen dat wat werkt voor de ene klant niet werkt voor de andere, dus laten ze een “one-size-fits-all” -benadering achterwege en pakken ze specifieke behoeften aan.

10. Briljante klantenservice mensen begrijpen de gouden regel en passen het toe. Ze behandelen andere mensen zoals ze behandeld willen worden. Ze zullen verder gaan dan hun plicht, omdat ze bij een omkering van rollen verwachten dat diezelfde uitmuntendheid op hen van toepassing is.